24 februarie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul de Pediatrie Pitesti
Numar anunt: 182966 / 24.02.2018
Denumire contract: FURNIZARE MEDICAMENTE – 51 loturi

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul de Pediatrie Pitesti
Adresa postala: Str.Dacia, nr.1 , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110414 , Romania , Punct(e) de contact: Gabriel Bortosu , Tel. +40 248220800 , Email: aprovizionare@pediatriepitesti.ro, licitatiiaprovizionare@pediatriepitesti.ro, licitatiifarmacie@yahoo.com, achizitiiped@yahoo.com, achizitii_pediatrie@yahoo.com , Fax: +40 248213850 , Adresa internet (URL): www.pediatriepitesti.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

SPITAL
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE MEDICAMENTE – 51 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL PEDIATRIE PITESTI ARGES,STR DACIA, NR 1
Codul NUTS: RO311 – Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 789,735.7 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite lunar, trimestrial sau semestrial in functie de existenta fondurilor bugetare si de nevoile concrete ale autoritatii contractante. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: NrCrt DCI UM Cant max subs Total f tva 1 METAMIZOLUM NATRIUM 1g/2ml fi 17500 15925 LEI 2 AMBROXOLUM 3mg/ml x100ml fl 300 750 LEI 3 APA PT PREP INJ x 10ml fi 400 380 LEI 4 RANITIDINUM 25mg/ml x 2ml fi 10000 19500 LEI 5 XYLOMETAZOLINUM 0.5mg/ml x 10ml FL 200 1590 LEI 6 COMBINATII efedrina,hidrocortizonsi nafazolina x 10ml fl 500 3250 LEI 7 Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, 300 mg fructooligozaharide, 12 mg vitamina C, maltodextrina. PLIC 1000 850 LEI 8 CALCII LACTAS 500 mg cp 10000 2000 LEI 9 DOPAMINUM 5mg/ml fi 5 9,85 LEI 10 NATRII CHLORIDUM 0.9%x250ml FL 5000 11100 LEI 11 SULFADIAZINUM 1% CREMA X50G TUB 40 640 LEI 12 DEXAMETHASONUM 4mg/mlx2ml FI 4500 4410 LEI 13 DIAZEPAMUM 10mg/2ml fi 250 442,5 LEI 14 DIAZEPAMUM 5mg/2.5ml/tub tub 150 576 LEI 15 Carbonat de calciu 489mg,Carbonat de magneziu 11mg,Tisilicat de magneziu 6mg – comprimate cp 6000 2400 LEI 16 DICLOFENACUM crema 10mg/g x 40g tub 50 250 LEI 17 SACCHAROMYCES BOULARDI 250mg/plic plic 2500 4075 LEI 18 NIFUROXAZIDUM 200MG cap 5000 1400 LEI 19 ETAMSILATUM 250mg/2ml fi 500 355 LEI 20 PHYTOMENADIONUM 10mg/ml x1ml FI 300 744 LEI 21 FLUTICASONUM 0.5MG/2ML FI 6000 12480 LEI 22 FLUTICASONUM 50MCG/DOZA FL 75 2019,75 LEI 23 GENTAMICINUM 80mg/2ml FI 11000 6050 LEI 24 CALCII GLUCONAS 94mg/ml x 10ml fi 3000 1950 LEI 25 GLUCOSUM 10% x 500ml fl 1250 3375 LEI 26 GRANISETRONUM 1mg/ml x 3ml fi 2500 59125 LEI 27 maltodextrina,bifidobacterium infantis HA-116,lactobacillus rhamnosus HA-111,lactobacillus acidophilus HA-122,acid ascorbic plic 3000 2550 LEI 28 HYDROCORTISONUM 25mg/5ml FI 40000 131200 LEI 29 COMBINATII HIPP ORS 200 MORCOVI FL 500 2885 LEI 30 COMBINATII HIPP ORS 200 MAR FL 500 2885 LEI 31 IOMEPROLUM 300- 612,4mg/ml x 50ml FL 12,5 797 LEI 32 saccharomyces boullardii 250mg+1000mg inulina PLIC 2000 1700 LEI 33 LACTOBACILLUS ANIMALIS 5.8mg x8ml fl 100 800 LEI 34 KETOTIFENUM 1mg/5ml x100ml fl 500 4250 LEI 35 LIDOCAINUM 10% spray fl 5 94,65 LEI 36 PETHIDINUM 50mg/mlx2ml fi 100 144 LEI 37 NEOSTIGMINII METIL SULFAS 0.5MG/MLx1ML fi 1500 1275 LEI 38 DROTAVERINUM 40mg/2ml fi 6000 4500 LEI 39 METAMIZOLUM NATRIUM 300mg/sup sup 1250 812,5 LEI 40 IBUPROFENUM 100mg/5ml fl 4000 18000 LEI 41 OXELADINUM 0.2% sirop fl 500 8000 LEI 42 PARACETAMOLUM 500mg cp 1000 90 LEI 43 PARACETAMOLUM 125mg/sup SUP 500 300 LEI 44 PARACETAMOLUM iv 10mg/mlx100ml fl 4000 12000 LEI 45 COMBINATII SOL RINGER 250 ml FL 4500 11700 LEI 46 TROPICAMIDUM 0.5%X10ML FL. 150 705 LEI 47 COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA 20mg/ml fi 60 1527,6 LEI 48 THIAMINUM 100mg/2ml fi 3500 3780 LEI 49 PYRIDOXINUM 50mg/2ml fi 3500 3780 LEI 50 ACIDUM ASCORBICUM 750mg/5ml fi 6000 23220 LEI 51 LIDOCAINUM 10mg/mlx10ml fi 1250 2225 LEI
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE MEDICAMENTE – 51 LOTURI
DESCRIEREA CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI FIECARUI LOT IN PARTE DIN ANEXA B.

NUMAR ZILE PANA LA CARE SE POT SOLICITA CLARIFICARI INAINTE DE DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR/CANDIDATURILOR: 13 ZILE

TERMENUL LIMITA IN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA VA RASPUNDE SOLICITARILOR DE CLARIFICARI IN MOD CLAR SI COMPLET ESTE DE 10 ZILE INAINTE DE TERMENUL LIMITA STABILIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR DE PARTICIPARE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33600000-6 – Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
FURNIZARE MEDICAMENTE – 51 LOTURI
NrCrt DCI UM Cant min Cant max Cant min. Subscv.
1 METAMIZOLUM NATRIUM 1g/2ml fi 25000 35000 12500
2 AMBROXOLUM 3mg/ml x100ml fl 400 600 200
3 APA PT PREP INJ x 10ml fi 500 800 250
4 RANITIDINUM 25mg/ml x 2ml fi 18000 20000 9000
5 XYLOMETAZOLINUM 0.5mg/ml x 10ml FL 100 400 50
6 COMBINATII efedrina,hidrocortizonsi nafazolina x 10ml fl 600 1000 300
7 Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, 300 mg fructooligozaharide, 12 mg vitamina C, maltodextrina. PLIC 1000 2000 500
8 CALCII LACTAS 500 mg cp 10000 20000 5000
9 DOPAMINUM 5mg/ml fi 5 10 2.5
10 NATRII CHLORIDUM 0.9%x250ml FL 5000 10000 2500
11 SULFADIAZINUM 1% CREMA X50G TUB 40 80 20
12 DEXAMETHASONUM 4mg/mlx2ml FI 5000 9000 2500
13 DIAZEPAMUM 10mg/2ml fi 300 500 150
14 DIAZEPAMUM 5mg/2.5ml/tub tub 150 300 75
15 Carbonat de calciu 489mg,Carbonat de magneziu 11mg,Tisilicat de magneziu 6mg – comprimate cp 8000 12000 4000
16 DICLOFENACUM crema 10mg/g x 40g tub 50 100 25
17 SACCHAROMYCES BOULARDI 250mg/plic plic 2000 5000 1000
18 NIFUROXAZIDUM 200MG cap 5000 10000 2500
19 ETAMSILATUM 250mg/2ml fi 500 1000 250
20 PHYTOMENADIONUM 10mg/ml x1ml FI 500 600 250
21 FLUTICASONUM 0.5MG/2ML FI 8000 12000 4000
22 FLUTICASONUM 50MCG/DOZA FL 100 150 50
23 GENTAMICINUM 80mg/2ml FI 11000 22000 5500
24 CALCII GLUCONAS 94mg/ml x 10ml fi 4000 6000 2000
25 GLUCOSUM 10% x 500ml fl 1500 2500 750
26 GRANISETRONUM 1mg/ml x 3ml fi 4000 5000 2000
27 maltodextrina,bifidobacterium infantis HA-116,lactobacillus rhamnosus HA-111,lactobacillus acidophilus HA-122,acid ascorbic plic 3000 6000 1500
28 HYDROCORTISONUM 25mg/5ml FI 60000 80000 30000
29 COMBINATII HIPP ORS 200 MORCOVI FL 300 1000 150
30 COMBINATII HIPP ORS 200 MAR FL 300 1000 150
31 IOMEPROLUM 300- 612,4mg/ml x 50ml FL 15 25 7.5
32 saccharomyces boullardii 250mg+1000mg inulina PLIC 2000 4000 1000
33 LACTOBACILLUS ANIMALIS 5.8mg x8ml fl 100 200 50
34 KETOTIFENUM 1mg/5ml x100ml fl 800 1000 400
35 LIDOCAINUM 10% spray fl 2 10 1
36 PETHIDINUM 50mg/mlx2ml fi 150 200 75
37 NEOSTIGMINII METIL SULFAS 0.5MG/MLx1ML fi 2000 3000 1000
38 DROTAVERINUM 40mg/2ml fi 8000 12000 4000
39 METAMIZOLUM NATRIUM 300mg/sup sup 1500 2500 750
40 IBUPROFENUM 100mg/5ml fl 4000 8000 2000
41 OXELADINUM 0.2% sirop fl 600 1000 300
42 PARACETAMOLUM 500mg cp 1000 2000 500
43 PARACETAMOLUM 125mg/sup SUP 500 1000 250
44 PARACETAMOLUM iv 10mg/mlx100ml fl 5000 8000 2500
45 COMBINATII SOL RINGER 250 ml FL 6000 9000 3000
46 TROPICAMIDUM 0.5%X10ML FL. 100 300 50
47 COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA 20mg/ml fi 60 120 30
48 THIAMINUM 100mg/2ml fi 6000 7000 3000
49 PYRIDOXINUM 50mg/2ml fi 6000 7000 3000
50 ACIDUM ASCORBICUM 750mg/5ml fi 8000 12000 4000
51 LIDOCAINUM 10mg/mlx10ml fi 1500 2500 750

Valoarea estimata fara TVA: 789,735.7 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare se va constitui pentru fiecare lot care se regaseste in anexa B, conform prevederilor art.2, alin 2 din HG 866/2016 pentru modificarea si completarea HG 395/2016.Garantia de participare: este in cuantum de 1% din valoarea fiecarui lot in parte – conform anexei B. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se va constitui conf.art.36 alin(1) din HG nr.395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori o soc.de asigurari.Contul pt.GP : RO92TREZ0465006XXX009227, deschis la Trezoreria Pitesti. Garantia de participare trebuie sa fie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazute in documentatia de atribuire (90 zile). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai traziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Dovada constituirii GP se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica de ofertant.Eliberarea garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. 395/2016. Conform OUG 58/2016 ofertantii care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) NU mai beneficiaza de reducerea de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire privind constituirea garantiei de participare – A se vedea OUG 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice – neconformitatea dispozitiilor art. 16 alin. (2)din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica EXTINSA. Conform art. 39 din HG 925/2006, furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent. Se constituie pentru contractele a caror valoare este egala sau mai mare decat pragul stabilit la art. 7 alin. 1 lit. b din legea 98/2016. Garantia de buna executie se constituie printrun instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Se poate constitui prin virament bancar conform art. 40 din HG 395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT – CASS ARGES
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant). Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre cei trei semnatari ai acordului cadru,dupa aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu prevederile art.196 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentarii. 2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 3. Declaratie privind evitarea conflictului de interese pentru ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantul/tertul sustinator (Declaratie privind neincadrarea in prev. Art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016). Se va completa Formularul nr.3 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant,asociat,subcontractant si tert sustinator). Conform art.63, alin. (1) din Legea nr.98/2016 coroborat cu art.21, alin.(5) din HG nr.395/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: ec.Gheorghe Florina-Manager, dr.Enescu Adina-Director Medical, ec.Cristea Daniela-Director Financiar Contabil, farm. Manu Mariana-Farmacist Diriginte, as.Silveanu Adela-Director de Ingrijiri, Ing.Ene Gheorghe-Sef Serviciu Administrativ, Ec.Ghita Marin-Sef Birou Administrativ,ref.Bortosu Gabriel-Sef Serviciu Aprovizionare, ref.Teleleu Luminita-Sef Birou Achizitii Publice, c.j.Alexandru Ovidiu-Consilier Juridic. Nota 1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Nota 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Nota 3. documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea“ conform cu originalul ”. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre potentiali semnatari ai acordului-cadru clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru fiecare lot in parte. Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire : se va completa si prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre potentiali semnatari ai acordului-cadru clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru fiecare lot in parte, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in conformitate cu prevederile art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Cerinta nr. 2 2 Autorizatia de distrbutie angro eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului – Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS –ANM, in conformitate cu dispozitiile art. 800 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 si ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman. Pentru persoane juridice straine se solicita documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, in care sa se precizeze locul in care este valabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 25.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire.Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: -ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare,atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens,în termenul prevazut în respectiva solicitare.Acest termen nu va mai mic de 3 zile lucratoare. -Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata câstigatoare a prezentat,nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire,certificatele/documentele solicitate. 3.Modalitatea de departajare avand in vedere incheierea unui acord cadru cu 3 operatori economici este pretul cel mai mic/lot. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri financiare imbunatatite.In cazul in care doua oferte prezinta acelasi pret pe un anumit lot, reofertarea va fi facuta in SEAP in vederea departajarii ofertelor – oferta castigatoare fiind cea cu “pretul cel mai scazut” cu maxim 4 zecimale/pret unitar. Valoarea totala/lot va fi cu maxim 2 zecimale. Reofertarea se va putea repeta de maxim 4 ori.3.Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasate invitatiei de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.elicitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104642 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 11:33