Achizitii publice

9 mai 2017
REMEDII ŞI CĂI DE ATAC ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, poate depune o contestație prin

Mai mult
9 mai 2017
Solicitarea suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului, condiţionată de o cauţiune

Suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului până la soluţionarea cauzei poate fi dispusă de instanţă, la cererea unei părţi interesate, așa cum prevede Legea 101/2016 privind căile de atac în materie de achiziţii

Mai mult
9 mai 2017
PRAGURI VALORICE ÎN CONTRACTELE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

În conformitate cu noul pachetul legislativ care reglementeaza achizițiile publice, pragurile valorice au fost modificate astfel: A. ACHIZIȚII DIRECTE: 132.519 lei pentru achizițiile de produse sau servicii; 441.730 lei pentru achizițiile de lucrări. B. SECTOR

Mai mult
24 februarie 2017
NOUL PACHET LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Adoptarea de către Uniunea Europeană a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014

Mai mult