Asistență autorități contractante

Asistență autorități contractante

Consultanța în achiziții publice pe care echipa noastră o acordă AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE în vederea inițierii și derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică face referire la următoarele servicii, dar fără a se limita:
  • Consultanță cu privire la interepetarea legii;
  • Consultanță în întocmirea documentației de atribuire sau verificarea conformității documentației de atribuire cu legislația aplicabilă;
  • Redactarea răspunsurilor la clarificări formulate de ofertanți, dar și redactarea solicitărilor de clarificări cu privire la ofertele depuse de către operatorii economici;
  • Asistență pentru etapa de verificare a eligibilitatii ofertantilor - etapa DUAE, dar și etapa de depunere a documentelor aferente DUAE;
  • Asistență și reprezentare la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, dar și în fața instanțelor de judecată, în cazul eventualelor contestații;