Asistență operatori economici

Asistență operatori economici

Consultanța în achiziții publice pe care echipa noastră o acordă OPERATORILOR ECONOMICI în vederea participării la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică face referire la următoarele servicii, dar fără a se limita:
  • Analiza documntelor de atribuire în vederea identificării posibilelor încălcari legislative;
  • Verificarea contractului, parte din documentele de atribuire, și formularea eventualelor propuneri de modificare;
  • Asistență de specialitate în vederea pregătirii documentelor aferente procedurii de atribuire: asistență privind completarea DUAE, privind întocmirea propunerii tehnice și financiare;