Asistență pe parcursul derulării contractului

Asistență pe parcursul derulării contractului


Echipa noastră oferă consultanță pe perioada derulării contractului de achiziție publică, de la semnarea lui si până la predarea obiectului contractului. Acest serviciu de consultanță constă, în principiu, în verificarea respectării conformității cu prevederile contractuale și legale și verificarea interepretării acestora în vederea eliminării unui potențial abuz din partea vreunei părți implicate. Ca să fim mai specifici, această verificare face referire, printre altele, la respectarea termenelor de predare și plată, modul respectării procedurii de comunicare, legalitatea solicitărilor de modificare a unor clauze contractuale sau tehnice din caietul de sarcini, și așa mai departe.