Elaborare documente licitații pentru operatori economici

Elaborare documente licitații pentru operatori economici

Documentația necesară în vederea participării la o procedură de achiziție publică, în conformitate cu legislația aplicabilă, constă în elaborarea tuturor documentelor solicitate prin Fișa de date și cu respectarea caietului de sarcini, ulterior, aceasta fiind publicată in SEAP, la procedura aferentă.


Documentele unei proceduri de achiziție pe care le putem elabora pentru dumneavoastră, sunt:
  • Completarea formularului DUAE. Constă în completarea câmpurilor obligatorii, în conformitate cu cerințele fișei de date;
  • Întocmirea propunerii tehnice. Constă în întocmirea propunerii tehnice, în conformitate cu fișa de date și caietul de sarcini. Aceasta poate să cuprindă (în funcție de cerintele fișei de date): întocmirea graficelor Gantt, drumul critic, fizic și valoric, de execuție (așa cum va fi solicitat prin fișa de date), fișe tehnice ale echipamentelor/utilajelor/produselor, metodologia de lucru, proceduri de execuție, organigrame, organizare de șantier și alte documente solicitate prin fișa de date.
  • Întocmirea propunerii financiare. Constă în întocmirea devizelor, în conformitate cu documentele din procedură. Aceasta poate să cuprindă formulare F, C. grafic valoric și alte documnete solicitate prin fișa de date.
  • Publicarea documentelor în SEAP, cu respectarea cerințelor din fișa de date și a legislației aplicabile.
  • Întocmire răspuns la clarificari.