Înregistrare în SEAP

Înregistrare în SEAP

Având în vedere obligativitatea derulării procedurilor de achiziție publică prin intermediul platformei SEAP, atât autoritățile contractante, cât și operatorii economici trebuie să se înregistreze în sistemul electronic. Echipa noastra vă poate reprezenta în cadrul AADR în vederea parcurgerii procedurii de inregistrare.