Redactare contestație – C.N.S.C.

Redactare contestație – C.N.S.C.


În conformitate cu Legea 101/2016, art. 2 alin. (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară.

Astfel, echipa noastră vă poate îndruma pe parcursul întregului proces - stabilirea strategiei de abordare, redactare notificare prealabila, formularea contestației, reprezentare în fata CNSC.