Servicii

 • Refacerea habitatelor naturale si speciilor salbatice în cadrul siturilor Natura 2000 ROSPA0031 si ROSCI0065 din DELTA DUNARII
 • Execuție lucrari pentru obiectivul de investitii: Protejare si stabilizare mal stang cu amenajare aval descarcator ape mari și decolmatare amonte stăvilar la baraj Mănăstirea Dragomirna, comuna Mitocu Dragomirnei, județul Suceava.
 • Amenajare taluzuri Calea Viilor, Comuna Șura Mică, județul Sibiu
 • Execuție lucrari pentru obiectivele de investiție „Înființare rețea de canalizare și statie de epurare, în satul Poienari, comuna Poienari, județul Neamț și Inființare sistem de alimentare cu apa, în satul Poienari, comuna Poienari, județul Neamț”
 • Protecție conductă de transport apă DN 800 mm, la subtraversarea albiei râului Tazlăul Sărat
 • Execuție sală de sport și lucrări conexe în oraș Pantelimon, județul Ilfov
 • Achiziția execuției lucrarilor aferente obiectivului de investiții “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța”
 • Amenajare Club Nautic și de Agrement Plaja Olt Municipiul Slatina
 • Ponton acostare cu suprastructură - sediu Oficiu de Capitanie Herăstrau
 • Regularizare pârâu Mosna intravilan Mediaș, județul Sibiu
 • Reconstruire cheu de acostare nave de agrement pe lacul Techirghiol și dotare utilaje-nave de agrement
 • Execuție de lucrari pentru “Construire sediu Primarie, Consiliu Local si Dispensar Uman”, Comuna Mitreni, Judetul Calarasi
 • Închiderea liniei de aparare mal stâng pe pârâul Feernic, aval pod rutier în localitatea Simonești, județul Hargita
 • Amenajare râu Mureș în zona localității Rușii Munți, județul Mureș
 • Executare lucrăride decolmatare a lacului de agrement zona de est Gheorgheni Cluj-Napoca
 • Lucrări de regularizare și amenajare albie pârâu Danteni pentru punerea în siguranță a platformei străzilor Danteni și Vișinilor”
 • Achiziție servicii decolmatare canale deschise și lacuri: Lac Valea Fetii III – Parc Romanescu, Canal str. Viilor, Canal deversor Valea Șarpelui, Lac Valea Șarpelui II, Lacuri Gradina Botanică
 • Construcție hidrotehnică - regularizare Canal Cama
 • Amenajare bază sporitivă - comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova
 • Furnizare navă specializată pentru intervenții de spargere a gheții pe Dunare
 • Proiectare și construcție “Ponton de vizitare si itinerant – 1 buc. și 4 pontoane observator ”Proiectare, constructie şi montare 3 (trei) pontoane de acostare, 3 (trei) pasarele metalice si 6 (şase) şcondri, lucrari hidrotehnice aferente Porturilor Calarasi, Drobeta Turnu Severin, Cernavoda
 • Închidere terase aferente Consiliului Județean Giurgiu
 • Construire punct debarcare, descărcare și prima comercializare a peștelui în Oraș Hârsova, județul Constanța
 • Construire piață de pește în orașul Zimnicea, județul Teleorman
 • Curăţare, întreţinere şi decolmatare a rigolelorde colectare a apelor pluviale şi a cursurilor deapă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Extindere rețea de apă, etapa I, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova

Licitatii SEAP

Arhiva Licitatii SEAP

Proceduri de atribuire SEAP

PENTRU OFERTE PERSONALIZATE, VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE.